یه کهکشون تنهایی

اگر تنهاترین تنها شوم, باز هم خدا هست،او جانشین همه نداشتنهای من است

مادر...

حس خوب بودنت...                        نگاه های عاشقانه ات....                                             نرنجیدنت از سرسختی هایم...   همه و همه جسارت به این کودک به ظاهر بزرگت ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 8 بازدید

و برای تو...

تو هستی تا پشتم باشی...    قرصیه دلم باشی....                             تا لحظه ای نترسم ،                                                    بی پروا مسیر زندگی را طی کنم...                                تو هستی ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 36 بازدید

برای تو...

تو هستی تا آرامش دلم باشی ...                                 تا لحظه ای نترسم ،                                                        بی پروا مسیر زندگی را طی کنم...                                       تو ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 47 بازدید
بهمن 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
تیر 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
مهر 92
1 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
4 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
5 پست
بهمن 88
8 پست
دی 88
11 پست
آذر 88
12 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
5 پست